fbpx
00
dagar
kvar på Early Bird Ramsvik!
Läs mer

1. Behandling av personuppgifter

Aventuro AB (559298-6912) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i syfte att hantera beställningar och förfrågningar, för att anpassa våra erbjudanden och budskap, för att kommunicera information och erbjudanden samt för att analysera data för förbättrade erbjudanden och för att ge Aventuro bättre insikt i hur våra produkter och tjänster används. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande EU-lagstiftning.

Då syftet är att hantera beställningar och förfrågningar är den rättsliga grunden fullgörande av avtal. För ändamålet att anpassa våra erbjudanden och budskap samt för att analysera data för förbättrade erbjudanden och för att ge Aventuro bättre insikt i hur våra produkter och tjänster används är den rättsliga grunden berättigat intresse (marknadsföring/utveckling av våra produkter och tjänster). Då personuppgifter behandlas för personer som testar våra produkter är den rättsliga grunden samtycke. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot myndigheter och följa lagen är den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

För att kunna genomföra ett köp hos oss behöver vi behandla personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, kommunikation). Dessa uppgifter sparas därefter under 3 år för att kunna ge bästa möjliga service.

För att delta i ett av Aventuro ordnat event behandlar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, kommunikation, fotografier, resultatlistor). Dessa uppgifter (förutom resultatlistor) sparas därefter under 3 år för att kunna ge bästa möjliga service. Resultatlistor publiceras och tas ej bort (vilket är praxis rörande resultatlistor).

För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster behandlar vi egenhändigt inhämtade personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress). Dessa behandlas till dess att vi får besked om att personen inte längre önskar marknadsföringsinformation från oss.

För att kunna utveckla våra tjänster behandlar vi personuppgifter (trafikinformation från webbläsare, ålder, bostadsort, klickbeteende). Vi använder denna data för att på aggregerad nivå (ej på individnivå) analysera hur våra webbsidor används och demografi på besökare. Denna typ av uppgifter lagras i upp till ett år från inhämtandet. Därefter anonymiseras eller gallras uppgifterna.

För att kunna utveckla våra produkter med hjälp av testpersoner/grupper behandlar vi personuppgifter (namn, kontaktuppgifter). Denna data sparas och behandlas under tre år och anonymiseras eller tas bort därefter.

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system) behandlar vi personuppgifter (Namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kommunikation, personnummer). Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsliga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

2. Så skyddar vi dina uppgifter

Aventuro värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

3. Vilken typ av personliga data hanterar vi?

- Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

- Betalningsinformation

- Personnummer

- Fotografier, filmer

- Kommunikation mellan dig och Aventuro

- Orderinformation, t.ex. beställare och mottagare

- Användarnamn

- Trafikinformation som levereras av din webbläsare, som webbläsarversion, språk, adress till sidan du kom från och annan trafikinformation som IP-adress

- Klickbeteenden som vilka länkar du klickar på och när

4. Så länge sparar vi dina uppgifter

Aventuro sparar dina uppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi tar även hänsyn till lagliga krav på att behålla viss information under längre tid, exempelvis avseende finansiell spårbarhet. Vi kan således behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna inte längre uppfyller syftet med behandlingen så raderas eller anonymiseras dessa.

5. Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter hos oss skall raderas (se nedan avseende de fall vi inte kan tillgodose din begäran). Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-postadress och adress.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Aventuro AB

Lilleby Höjd 21
423 54 Torslanda
Sweden
+46 (0)703-705732
info@jarvaventyr.se

Vi kan inte radera uppgifter där det finns lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel avseende obetalda skulder.

Du har rätt att begära begränsning av behandling och invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi har dock möjlighet att fortsatt behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (kallas för dataportering).

6. Underleverantörer

Aventuro AB är ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter följer tillämplig lag om personuppgiftshantering. Aventuro AB kan använda sig av underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Aventuro AB kan t.ex. använda personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, webbshopsystem, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha liknande skyldigheter som den personuppgiftsansvarige angående behandlingen av dina personuppgifter.

Då våra personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna sig både innanför och utanför EU/EES, kan dina personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till geografiska områden där du kan ha ett lägre skydd för dina personuppgifter. Aventuro använder sig främst av biträden som uppnår en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield Framework eller genom signerade Data Protection Agreement.

7. Cookies

Vi använder oss på våra webbsidor av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Den ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

8. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Aventuro AB

Lilleby Höjd 21
423 54 Torslanda
Sweden
+46 (0)703-705732
info@jarvaventyr.se

Om du vill framföra klagomål rörande Aventuros behandling av personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen på: 

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

9. Uppdatering av integritetspolicy

Aventuro gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram